ไทยช่วยภัยไซโคลน

ไทยช่วยภัยไซโคลน

จากเหตุการณ์พายุไซโคลนถล่มในประเทศโมซัมบิก มาลาวี และซิมบับเว ส่งผลให้ประชากรกว่า 3 ล้านคน ต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา และมีเด็กกว่า 1.6 ล้านคน กำลังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากจากการติดเชื้อจากโรคระบาด และภาวะขาดสารอาหารรุนแรง อันเนื่องการขาดแคลนน้ำสะอาด การขาดสุขอนามัยที่ดี

ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ยังคงทำให้เด็กจำนวนมากขาดแคลนอาหาร น้ำสะอาด ขาดสุขอนามัยที่ดี และไม่มีแม้แต่ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเพียงพอ ซึ่งทางยูนิเซฟได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว แต่เรายังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมากรอให้คุณร่วมบริจาคสมทบทุนให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ

 

ยูนิเซฟกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ รอดชีวิต ด้วยการส่งวัคซีนป้องกันโรค เม็ดทำน้ำสะอาด อาหารบำบัดฉุกเฉิน สิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ในการดำรงชีพ อุปกรณ์การเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค โรงเรียน โรงพยาบาล และวางรากฐานของประเทศเพื่อการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน 


ช่องทางการบริจาค :

ผ่านทาง SMS :

- พิมพ์ 100 ส่ง SMS ไปที่ 4712225 เพื่อบริจาค 100 บาท
- พิมพ์ 500 ส่ง SMS ไปที่ 4712500 เพื่อบริจาค 500 บาท

- ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2562
- การบริจาคผ่าน SMS ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษี

ผ่านทางธนาคาร :

- บัญชีองค์การยูนิเซฟ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 201-3-01324-4
- หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์มือถือ และระบุ "O1904" เพื่อออกใบเสร็จ โดยแจ้งทางอีเมลที่ unicefthailand@unicef.org หรือ แฟกซ์หมายเลข 02-356-9229 

UN0295306

ตัวอย่างการใช้เงินบริจาค

  • 100 บาท สามารถซื้อ วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค ที่จะสามารถช่วยให้เด็ก 1 คน ปลอดภัยจากโรคระบาดอันร้ายแรงนี้ อหิวาตกโรคพบได้บ่อยในเด็ก ในรายที่มีอาการรุนแรงและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง

  • 100 บาท สามารถซื้อ อาหารบำบัดฉุกเฉินได้ 7 ถุง (ถุงละ 92 กรัม) ซึ่งรักษาเด็กที่กำลังจะเสียชีวิตได้เกือบ 2 วัน อาหารนี้จะช่วยให้เด็กที่ป่วยจากโรคขาดสารอาหารอย่างรุนแรงเฉียบพลันได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยแล้ว การรักษาเด็กจากภาวะขาดสารอาหารรุนแรง 1 คน จะใช้อาหารบำบัดฉุกเฉินประมาณ 10-15 กิโลกรัม (ประมาณ 150 ห่อ) และใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ในการรักษา อาหารบำบัดฉุกเฉินที่ทำขึ้นจากถั่วลิสง นม วิตามิน แร่ธาตุ และโปรตีนที่ให้พลังงานสูง ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการขนส่ง ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็น และยังทานง่ายอีกด้วย อาหารบำบัดฉุกเฉินเปรียบเสมือนเป็นสิ่งพิเศษที่สามารถชี้ความเป็นความตายของเด็กๆ ได้

  • 500 บาท สามารถซื้อ สารทำน้ำสะอาด ที่ใช้เปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำสะอาดได้กว่า 10,000 ลิตร ซึ่งมีความหมายต่อชีวิตของเด็กจำนวนมาก เพราะจะช่วยให้พวกเขารอดชีวิตได้

  • 1,000 บาท สามารถจัดซื้อ ถังเก็บน้ำขนาด 3,000 ลิตรได้สองถัง เพื่อให้ครอบครัวขนาด 7 คน อยู่รอดแป็นเวลา 30 วัน นอกจากนี้ถังเก็บน้ำยังสามารถนำไปใช้เก็บรักษาอาหารอีกด้วย สิ่งของธรรมดาเหล่านี้เป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับเด็กๆ และครอบครัวเพื่อความอยู่รอด

เงินบริจาคของท่านจะนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนอิดาอีและสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆทั่วโลก