เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟกำลังอุ้มเด็กคนหนึ่งไว้ในอ้อมแขน

บริจาคตอนนี้เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ อยู่รอดและมีชีวิตที่ดีขึ้น

การบริจาคของท่านเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ยูนิเซฟสามารถทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ อีกกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ให้อยู่รอดปลอดภัย ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ ยูนิเซฟมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อคุ้มครองเด็กทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน และตกอยู่ในสถานการณ์เช่นใด

ทำไมต้องบริจาคให้ยูนิเซฟ

การบริจาคเงินของท่านจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

  • นับตั้งแต่ปี 2533 ยูนิเซฟสามารถช่วยชีวิตเด็กได้กว่า 90 ล้านคน ซึ่งมากกว่าองค์กรด้านมนุษยธรรมทุกองค์กร
  • ยูนิเซฟเป็นองค์กรที่แจกจ่ายอาหารบำบัดฉุกเฉินจำนวนมากที่สุดในโลก อาหารบำบัดฉุกเฉินประกอบด้วยโปรตีนและสารอาหารที่จำเป็นซึ่งสามารถรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารให้มีสุขภาพดีขึ้นได้ภายในไม่กี่สัปดาห์
  • ยูนิเซฟช่วยให้เด็กกว่า 40% ของประชากรเด็กทั่วโลกได้รับการฉีดวัคซีน

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

UNICEF: for every child

นอกจากนี้ท่านสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารได้ที่

ชื่อบัญชี: องค์การยูนิเซฟ

  • ธ. กรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขาสำนักงาน ก.พ.เลขที่บัญชี 201-3-01324-4
  • ธ. กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 167-6-00662-1
  •  ธ. กรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 011-0-06153-6
  • ธ. กสิกรไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 008-1-09766-6
  • ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 003-3-10443-3

กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินของท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ และระบุ “O0018” มาที่ยูนิเซฟ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน โดยแฟกซ์มาที่ 02 356 9229 หรืออีเมล์ unicefthailand@unicef.org)